За нас

Кои сме ние

КИТОВ ЦЕНТЪР е създаден през 2000 г. в сътрудничество със седмичника за финанси и мениджмънт „Делова седмица“ – професионален консултант на счетоводители, финансисти, банкери и управленци в правенето на съвременен бизнес. Центърът се специализира в краткосрочни обучения в областта на счетоводството, данъците, осигуряването, трудовото законодателство, мениджмънта, търговските умения.

От 11.08.2020 г. Китов център е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Целта е осигуряване на безвъзмездна финансова помощ за справяне с последиците от COVID-19. 85% от финансирането е от Европейския фонд за регионално развитие и 15% е национално съфинансиране. Средствата ще бъдат използвани за покриване на разходи за материали и консумативи, предназначени за влагане в дейността, режийни разходи, разходи за персонал.

Инвестициите в знания се отплащат с най-високата лихва

КИТОВ ЦЕНТЪР организира фирмени обучения по управление на времето, умения за обслужване на клиенти, техники за успешни продажби, комуникативни умения, лидерски умения, стратегическо планиране, работа в екип, бизнес етикет. Реализира програми за обучение и квалификация и по заявки на корпоративни клиенти. Клиенти и партньори на Китов център са компании, агенции и министерства, университети, специалисти, работещи по международни проекти. Акцент в програмите е практическата насоченост. Характерно е, че те се водят с малки групи – за да може освен да слуша лекции, всеки участник да получи отговори на конкретните си въпроси.

Удобства

Създадените по време на обученията контакти на курсистите със специалистите в различни области обикновено прерастват в трайни професионални отношения.

КИТОВ ЦЕНТЪР разполага със собствена учебна база в идеалния (но тих) център на София. В нея курсистите имат отлични условия за усвояване на нови знания и придобиване на практически опит. Един нюанс – в елегантната коктейлна зала домакините посрещат курсистите с хубаво кафе (“Кабо верде”), а кафемашината е „тяхна“ през целия ден.

Семинарите обслужва един от най-добрите кетъринги в София – Матти Ди. Неговите готвачи осигуряват вкусни предястия и салати, месни и безмесни ястия, а десертите му могат да провалят всяка диета.


Нашите лектори

Преподаватели са доказали се професионалисти в техните области. Привличат се и нови имена на професионалисти в съответната сфера –включително модерно мислещи млади хора. Това логично произхожда и от нуждата за хармонизация с европейското законодателство.

Екипът

Екипът на центъра е много добре структуриран. Той поддържа активна връзка с голяма група постоянни свои клиенти, както от реалния сектор , така и в областта на държавната и общинската администрация. Немалка част от темите произтичат от тези връзки. 

Новости

 Всяка новост в българското законодателство специалистите от малкия и средния бизнес, от големи български и международни компании получават от професионалисти с висока научна подготовка и практически опит.

Максима

След 20 години на пазара на интелектуалния бизнес, наречен обучение и квалификация, максимата за КИТОВ ЦЕНТЪР остават думите на Бенджамин Франклин: “Инвестициите в знания се отплащат с най-високата лихва “.