Обучения и семинари

ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ

Маркетинг, Търговски умения

12 – 13 декември 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Водещ Цветелина Гюрова

 Цели на обучението:

 • Участниците да установяват контакт с аудиторията
 • Да задържат вниманието на аудиторията
 • Да предават успешно посланието на презентацията си
 • Да се възползват от езика на тялото
 • Да структурират съдържанието на презентацията си
 • Да се справят с трудни въпроси и участници

 

Подход:

Интерактивно и практически ориентирано обучение, в основата на което е необходимостта от упражняване на уменията за въздействащо презентиране пред аудитория. В множество упражнения и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните техники за презентиране, като ще получават обратна връзка относно начина, по който се справят. Създаване на условия за дискусии и интензивен обмен на опит и идеи между участниците по темата.

Програма за обучението:

12 декември

 • Отваряне на обучението – представяне на целите, програмата и времевата рамка на обучението. Запознаване на участниците и сваляне на техните очаквания.
 • Вдъхновяващите убеждения на майстор комуникаторите. Модел на ефективна комуникация.
 • Рапорт. Упражнение за влизане в рапорт с аудиторията. Как да използваме невербалната комуникация, за да задържим вниманието на аудиторията.
 • Попълване на тест за индивидуалния тип възприятие. Представяне на репрезентационните системи. Упражнение за използване на четирите „езика” (слухов, визуален, кинестетичен, слухово-дигитален).
 • Състояние на презентатора. Как да се движим и да използваме пространството целенасочено. Упражнение за състояние на презентатора.
 • Закони на комуникацията. Отговорността и необходимостта презентаторът да бъде гъвкав, да иска непрекъснато обратна връзка и да променя подхода си, когато вижда, че посланието му не достига до аудиторията.
 • Типове презентации и свързаните с това различни цели и стил на презентиране. Закони на ученето.
 • Подготовка на презентацията. Подготовка на слайдове – основни правила. Какво дразни най-много аудиторията.

 

13 декември

 • Проучване на аудиторията – кой ще присъства, какво знае, какво очаква, какви са неговите познания, какви са интересите му, мотивацията, доминиращият тип възприятие. В зависимост от отговора на тези въпроси се структурира съдържанието, както и се определя поведението на презентатора.
 • Структуриране на съдържанието на презентацията. Представяне на 4-мат системата, позволяваща всеки от аудиторията да намери отговора на въпросите: защо, какво, как, какво ако. Упражнение – 4-мат система.
 • Търсене на обратна връзка от аудиторията. Задаване и отговаряне на въпроси. Справяне с „трудни” слушатели. Допускани грешки при презентиране.
 • Представяне на предварително подготвени от всеки участник презентации. Видеозаснемане. Даване на обратна връзка на презентиращите относно: съдържание на презентацията, невербално поведение, отговори на въпроси на аудиторията.
 • Идентифициране на области за подобрение на презентационните умения на всеки участник. Затваряне на обучението.

 

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 360 лева без ДДС.

Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

 Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:

BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF
 
В цената са включени материали, кафе-паузи и обяди – кетъринг „Мати Ди”.
В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.
Краен срок за записване – до попълване на местата.
Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.