ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ

Маркетинг, Търговски умения

6 – 7 декември 2017 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
Водещ : Цветелина Гюрова

 

 Цели на обучението:

 • Участниците да установяват контакт с аудиторията
 • Да задържат вниманието на аудиторията
 • Да предават успешно посланието на презентацията си
 • Да се възползват от езика на тялото
 • Да структурират съдържанието на презентацията си
 • Да се справят с трудни въпроси и участници

 

Подход:

Интерактивно и практически ориентирано обучение, в основата на което е необходимостта от упражняване на уменията за въздействащо презентиране пред аудитория. В множество упражнения и ролеви игри участниците ще могат да изпробват в защитена среда основните техники за презентиране, като ще получават обратна връзка относно начина, по който се справят. Създаване на условия за дискусии и интензивен обмен на опит и идеи между участниците по темата.

Програма за обучение

Първи ден

 • Отваряне на обучението-представяне на целите, програмата и времевата рамкана обучението. Запознаване на участниците и сваляне на техните очаквания.
 • Вдъхновяващите убеждения на майстор комуникаторите. Модел на ефективна комуникация.
 • Рапорт. Упражнение за влизане в рапорт с аудиторията. Как да използваме невербалната комуникация, за да задържим вниманието на аудиторията.
 • Попълване на тест за индивидуалния тип възприятие. Представяне на репрезантационните системи. Упражнение за използване на четирите „езика” /слухов, визуален, кинестетичен, слухово-дигитален/.
 • Състояние на презентатора. Как да се движим и да използваме пространството целенасочено. Упражнение за състояние на презнтатора.
 • Закони на комуникацията. Отговорността и необходимостта презентаторът да бъде гъвкав, да иска непрекъснато обратна връзка и да променя подхода си когато вижда, че посланието му не достига до аудиторията.
 • Типове презентации и свързаните с това различни цели и стил на презентиране. Закони на ученето.
 • Подготовка на презентацията. Подготовка на слайдове-основни правила. Какво дразни най-много аудиторията.

 

Втори ден

 • Проучване на аудиторията-кой ще присъства, какво очаква, какви са неговите познания, какви са интересите му, мотивацията, доминиращият тип възприятие. В зависимост от отговора на тези въпроси се структурира съдържанието, както и се определя поведението на презентатора.
 • Структуриране на съдържанието на презентацията. Представяне на 4-мат системата, позволяваща всеки от аудиторията да намери отговора на въпроса си-Защо? Какво? Как? Какво ако? Упражнение-4-мат система.
 • Търсене на обратна връзка от аудиторията. Задаване и отговаряне на въпроси. Справяне с „трудни” слушатели. Допускани грешки при презентиране.
 • Представяне на предварително подготвени от всеки участник презентации. Видеозаснемане. Даване на обратна връзка на презентиращите относно: съдържание на презентацията, невербално поведение, отговори на въпроси на аудиторията.
 • Идентифициране на области за подобрение на презентационните умения на всеки участник. Затваряне на обучението.

 

Участниците в обучението получават сертификат.
Китов Център гарантира винаги високо качество.
Най-добрите специалисти ще отговорят на всички ваши въпроси.
Ефективни обучения в малки групи.

Цена 340 лева без ДДС.

Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Запиши се

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали, и кафе паузи и обяд – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.