ПРОМЕНИ И АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПО ЗКПО. ВЪПРОСИ ПО ГОДИШНОТО ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2022 Г.

Финанси и счетоводство

24 март 2023 г., 9.30 – 17.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Димитър Войнов
консултант по корпоративен данък и счетоводство

Програма:

1. Промени в ЗКПО през 2023 г.:

 • Облагане на свръхпечалбите за 2022 г. и 2023 г. на определени данъкоплатци
 • Преотстъпване на корпоративен данък
 • Ваучери за храна – последни промени и данъчна практика на НАП и МФ:
  • необлагаема сума
  • данъчна основа за облагане
  • изисквания за ползване на данъчното облекчение
  • други специфики
 • Други промени
.

2. Актуални въпроси по прилагането на ЗКПО и данъчна практика на НАП и МФ:

 • Авансово разпределяне на дивиденти. Промяна в практиката на НАП (Становище на НАП)
 • Скрито разпределение на печалба и разходи, несвързани с дейността – прилики и разлики
 • Счетоводно отчитане и данъчно третиране по ЗКПО при изграждане на фотоволтаична централа (при проявен интерес от участниците)
 • Развитие по темата, свързана със счетоводното отчитане на компенсациите във връзка с високата цена на електрическата енергия (Становище на МФ). Ефект върху отчитането на бъдещи финансирания
 • Други
.

3.Годишно данъчно приключване на 2022 г.

 • Нови образци на годишните данъчни декларации по ЗКПО
 • Данъчни постоянни разлики
 • Данъчни временни разлики
 • Други суми, с които се преобразува финансовия резултат
 • Данъчен амортизационен план
 • Данъчни загуби
 • Дивиденти
 • Данъци върху разходите (използване на фирмени активи и за лични нужди и др.
 • Други въпроси на участниците в семинара
.

Цена 170 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.