Обучения и семинари

ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА. ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

20 май 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн на платформа ZOOM
Лектор: Димитър Войнов, консултант по корпоративен данък и счетоводство

.

Програма:

.

1..Промени във ваучерите за храна през 2022 г.

 • Увеличаване на необлагаемата сума
 • Възможност за плащане и на други неща освен храна
 • Възможност за натрупване в следващ месец
 • Данъчна основа за облагане
 • Други специфики

2. Изисквания за ползване на данъчното облекчение за ваучери за храна

 • Общодостъпност за наетите лица
 • Обхват на наетите лица
 • Липса на парични взаимоотношения между работодател и наети лица
 • Запазване или увеличаване на възнаграждението
 • Липса на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения
 • Други

3. Данъчно облагане в случаите на неизпълнение на изискванията за освобождаване от облагане на ваучерите за храна

4. Счетоводно отчитане на ваучерите за храна

5. Данъчна и счетоводна практика в писма и указания.

.

Цена 90 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.