ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

Данъци, Финанси и счетоводство

27 април 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство

.

Програма:

 

1. Социални разходи – същност и данъчно третиране по ЗКПО.

– Транспорт от местоживеене до месторабота и обратно

– Карти за спорт

– Ваучери за подаръци

– Ваучери за храна

– Други

.

2. Фирмени активи, използвани за служебни и лични цели. Данъчно третиране по ЗКПО при използване на:

– превозни средства

– недвижимо имущество

– други активи

.

3. Представителни разходи. Данъчно третиране по ЗКПО.

 

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 130 лв. без ДДС. До 13 април –  10 % отстъпка от обявената цена.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.