ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ ПО ЗДДС НА СТРОИТЕЛСТВОТО И СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Данъци, Финанси и счетоводство

27 юни 2023 г., 10.00 – 13.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Валентина Василева, данъчен консултант

.

Програма:

.

1. Данъчно събитие при договорите за строителство.

2. Бартер (замяна) на имоти и/или право на строеж за СМР. Практика на СЕС и ВАС.

3. Дефиниция за недвижим имот за целите на ЗДДС.

4. Облагаеми доставки на нови сгради и УПИ.

5. Освободени доставки на стари сгради и прилежащ терен към тях, земеделски земи и т.н.

6. Учредяване на право на строеж за фотоволтаици.

7. Наеми на имоти. Префактуриране на консумативи.

8. Корекции на ползван данъчен кредит за имоти.

9. Услуги, свързани с недвижими имоти

10. Данъчно третиране по ЗДДС на използване на платформи като Booking, Airbnb и подобни.

11. Дискусия с участниците.

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 140 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

 

.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.