КОМАНДИРОВАНЕ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА – ПРОМЕНИ В НАРЕДБИТЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ, ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА РАЗХОДИТЕ, ВНАСЯНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ПРИ КОМАНДИРОВКИ В ЧУЖБИНА

Финанси и счетоводство

31 март 2023 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право

.

Програма:

 

1. Правна рамка – Кодекс на труда, Наредба за командировките в страната, Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.

.

2. Промени в Наредбата за командировките в страната. Документиране на командировките.

– Издаване на командировъчна заповед.

– Изплащане на дневни, пътни и квартирни разходи.

– Внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка.

.

3. Промени в  Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Приложно поле. Документиране на командировките.

 – Издаване на командировъчна заповед.

 – Изплащане на дневни, пътни и квартирни разходи.

 – Внасяне на данъци и осигурителни вноски върху разходите за командировка.

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 120 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.