СПОГОДБИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ДВОЙНОТО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ. МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОЕКТА BEPS

Данъци, Финанси и счетоводство

15 февруари 2023 г., 9.30 – 17.00 часа
Онлайн семинар
Лектор: Иван Антонов – главен юрисконсулт, дирекция СИДДО на НАП

 

1..Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) – същност и основни принципи.

2. Понятието „местно лице“ съгласно ЗДДФЛ, ЗКПО и СИДДО.

3. Място на стопанска дейност (МСД).

– Общо правило за формиране на МСД.

– МСД чрез строителен или монтажен обект.

– Изключения от МСД;МСД чрез зависим представител.

– Ефекти от формирането на МСД.

4. Преглед на основните категории доходи, разгледани в СИДДО:

– дивиденти,

– лихви,

– авторски и лицензионни възнаграждения,

– печалби от прехвърляне на имущество.

5. Методи за избягване на двойното данъчно облагане 

6. Многостранна конвенция за промяна на данъчните спогодби (СИДДО) и прилагане на мерките по проекта BEPS

7. Процедура за прилагане на СИДДО съгласно чл. 135 и сл. от ДОПК. Прилагане на СИДДО пред платеца на доходите.

.

Цена 180 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

.

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.