ПРОМЕНИ В НЯКОИ ЗАКОНИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2023 Г.

Данъци, Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство

26 септември 2023 г., 9.00 – 12.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Димитър Войнов – консултант по данъци и счетоводство

.

Програма:

.

1. Промени в Закона за ограничаване на плащанията в брой и данъчното им отражение

  • Намаляване на допустимия размер на разпределените дивиденти в брой

  • Намаляване на допустимия размер на скритото разпределение на печалба в брой

  • Ограничаване на плащанията в брой за трудови възнаграждения при определени работодатели

2. Декларативни задължения за определени предприятия, свързани с касови наличности и вземания от физически лица

  • Деклариране на касови наличности

  • Деклариране на вземания от физически лица – собственици, персонал и подотчетни лица

  • Период на деклариране, декларация и първо деклариране

3. Промени в ЗКПО, свързани с ваучерите за храна

  • Ваучери за храна през 2023 г.

  • Въвеждане на електронни ваучери за храна

 

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 140 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка от цената.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.