Търговски умения

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА

Търговски умения

7 юли 2018 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори   Програма Модул 1 – Комуникация Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Десетте правила за активно слушане. Често допускани грешки. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията.

Read More

ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА

Търговски умения

3 май 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори   Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби, и основно тези, които извършват продажби по телефона. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба по телефон, ориентирано към клиента поведение,

Read More

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Търговски умения

2 април 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори   Обучението е предназначено за специалисти и служители, в чиято ежедневна работа се налага да правят презентации и комуникират активно с клиенти. Участниците ще получат познания за стъпките при изготвяне на презентация,

Read More

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

Търговски умения

12 февруари 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори   Цели на обучението Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, проучването

Read More

ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ

Маркетинг, Търговски умения

6 – 7 декември 2017 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Водещ : Цветелина Гюрова    Цели на обучението: Участниците да установяват контакт с аудиторията Да задържат вниманието на аудиторията Да предават успешно посланието на презентацията си Да се възползват от езика на тялото Да структурират съдържанието на

Read More

FACEBOOK МАРКЕТИНГ ЗА СИЛЕН БРАНД И ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ

Маркетинг, Търговски умения, Управление на бизнеса

10 – 11 октомври 2017 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор – Мария Гулишева  – консултант в сфера на маркетинга –  социалните мрежи Facebook, Twitter, Pinterest, Google+ и LinkedIn. За кого е подходящ Практическият курс е насочен към маркетинг специалисти, които искат да повишат своите професионални компетенции в областта

Read More

ПРОДАЖБЕНИ УМЕНИЯ

Търговски умения

10 юли 2017 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори   Цели на обучението Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите

Read More

ТЪРГОВСКО ПРАВО ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ И МЕНИДЖЪРИ

Търговски умения, Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

12 юни 2017 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Павел Цанев  – юрист с дългогодишен опит в областта на търговското право и управляващ съдружник на правна кантора      Тематиката на курса е насочена към неспециалисти в областта на правото. Курсът е подходящ за мениджъри и специалисти работещи с търговски

Read More

FACEBOOK МАРКЕТИНГ ЗА СИЛЕН БРАНД И ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ

Търговски умения, Управление на бизнеса

22 – 23 май 2017 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор – Мария Гулишева  – консултант в сфера на маркетинга –  социалните мрежи Facebook, Twitter, Pinterest, Google+ и LinkedIn. За кого е подходящ Практическият курс е насочен към маркетинг специалисти, които искат да повишат своите професионални компетенции в областта

Read More

ОВЛАДЯВАНЕ НА КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ И УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ДЕЛОВИ РАЗГОВОРИ

Търговски умения, Управление на бизнеса, Човешки ресурси

15 – 16 май 2017 г., 9.30 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор – Ася ИВАНОВА  Цели на обучението: Да се тренират и развиват умения за: основни комуникативни действия, еднопосочна и двупосочна комуникация, себеутвърждаващо поведение, добро слушане, добро говорене. делово общуване в екипа, вежливост при разговори с колеги и клиенти, коректност

Read More