Търговски умения

ПРОДАЖБЕНИ УМЕНИЯ

Търговски умения

12 април 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори Цели на обучението Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, проучването на

Read More

ПРАВНИ РЕГУЛАЦИИ В МАРКЕТИНГА. ЛОЯЛНА И НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

Маркетинг, Търговски умения, Управление на бизнеса

28 март 2019 г., 10.00 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Румяна Карлова, юрист; Радостина Георгиева, старши консултант; Ивайло Георгиев, адвокат Семинарът е предназначен за търговски мениджъри, маркетинг и търговски специалисти, бранд мениджъри, юристи, управители на фирми и др. Програма на семинара: Дефиниция на понятието „нелоялна конкуренция” според действащото законодателство. Генерална забрана за нелоялна конкуренция, конкретни форми

Read More

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

Търговски умения

7 март 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Танев – специалист по продажби и водене на търговски преговори Цели на обучението Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, проучването

Read More

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

Търговски умения

14 септември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори Цели на обучението Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, проучването на

Read More

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ ПО ТЕЛЕФОНА

Търговски умения

7 юли 2018 г., 9.30 – 17.00 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори   Програма Модул 1 – Комуникация Междуличностна комуникация. Типове възприятия. Специфика на възприемането при възрастните. Десетте правила за активно слушане. Често допускани грешки. Четирите аспекта на посланието. Как могат да се избегнат недоразуменията.

Read More

ПРОДАЖБИ ПО ТЕЛЕФОНА

Търговски умения

3 май 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори   Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби, и основно тези, които извършват продажби по телефона. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба по телефон, ориентирано към клиента поведение,

Read More

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

Търговски умения

2 април 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори   Обучението е предназначено за специалисти и служители, в чиято ежедневна работа се налага да правят презентации и комуникират активно с клиенти. Участниците ще получат познания за стъпките при изготвяне на презентация,

Read More

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

Търговски умения

12 февруари 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор: Иван Танев – специалист  продажби и водене на търговски преговори   Цели на обучението Обучението развива уменията на хората, извършващи продажби. Представя принципите на подготовка и извършване на успешни преговори и продажба, ориентирано към клиента поведение, разпознаване на потребностите на клиента, проучването

Read More

ИЗКУСТВОТО ДА ПРЕЗЕНТИРАШ

Маркетинг, Търговски умения

6 – 7 декември 2017 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Водещ : Цветелина Гюрова    Цели на обучението: Участниците да установяват контакт с аудиторията Да задържат вниманието на аудиторията Да предават успешно посланието на презентацията си Да се възползват от езика на тялото Да структурират съдържанието на

Read More

FACEBOOK МАРКЕТИНГ ЗА СИЛЕН БРАНД И ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ

Маркетинг, Търговски умения, Управление на бизнеса

10 – 11 октомври 2017 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Лектор – Мария Гулишева  – консултант в сфера на маркетинга –  социалните мрежи Facebook, Twitter, Pinterest, Google+ и LinkedIn. За кого е подходящ Практическият курс е насочен към маркетинг специалисти, които искат да повишат своите професионални компетенции в областта

Read More