ВЪЗНИКВАНЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР. СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Човешки ресурси

23 март 2021 г., 9.30 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Станимира Чюбатарова – Николова

ПРОГРАМА:

1. Сключване и изменение на трудовото правоотношение:
– Документи при постъпване на работа съобразно изискванията за защита на личните данни.

– Задължително съдържание и основни елементи на трудовия договор.
– Трудов договор –   видове, кога и как се договаря срок за изпитване.
– Изменение на трудовия договор – основания.

2. Прекратяване на трудовото правоотношение:

– Прекратяване на трудовия договор – основания и казуси, обезщетения. 
– Документи при прекратяване на трудовите правоотношения.

3. Трудови досиета – водене по правилата на Регламента за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни:
– Срокове и начини на съхранение на документите в трудовите досиета.

4. Разглеждане на казуси, въпроси, дискусия. Съдебна практика.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

Цена 140 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10% отстъпка. В цената са включени лекция и материали.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM. Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.