ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2022 Г. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛЕКЧЕНИЕ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ МЕСЕЧНАТА ДАНЪЧНА ОСНОВА. КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА ПРИ ПОДАВАНЕ И КОРИГИРАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ОБР. №1 и №6

ТРЗ, Човешки ресурси

16 септември 2022 г., 10.00 – 13.30 ч.
Онлайн семинар
Лектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право

.

Програма:

  1. Нови размери на данъчните облекчения за деца.

  2. Ползване на данъчните облекчения за деца чрез месечната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения.

  3. Подаване и коригиране на декларации обр. № 1 и № 6 при различни хипотези от практиката. Актуални казуси.

  • Подаване на коригиращи декларации обр. № 1 при късно представен болничен лист.

  • Подаване на коригиращи декларации обр. № 1 при изплащане на допълнителни възнаграждения.

  • Подаване на декларации обр. № 1 при изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ.

,

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 100 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.