ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ОТ ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ, ПРИДОБИТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2022 Г. ПОЛЗВАНЕ НА ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ

Данъци, Финанси и счетоводство

16 декември 2022 г., 9.30 – 13.00 ч.
Онлайн семинар
Лектор: Евгения Попова –  главен експерт по приходите в дирекция “Данъчно-осигурителна методология” на НАП

.

Програма:

 

1..Актуални моменти при прилагането на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2022 г. Ангажименти на работодателите и на физическите лица. Механизъм за ползване на данъчните облекчения за деца за 2022 г. и особености, когато облекченията са ползвани при авансовото облагане на доходите. Документи за ползване на облекченията. Казуси от практиката.

2. Особености при формиране на годишната данъчна основа по ЗДДФЛ.

3. Възстановяване от работодателите на надвнесения от физическите лица данък и приспадането му от бъдещи задължения. Особености във връзка с ползване на данъчните облекчения за деца.

4. Предоставяне на информация в НАП от работодателите със справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения. Отразяване на данъчните облекчения в справката. Промени в образеца на справката и актуални въпроси от практиката.

5. Особености при данъчните облекчения за доходите от трудови правоотношения, които могат да се ползват само с подаване на годишна данъчна декларация.

6. Облагане на доходи от трудови правоотношения от чужди работодатели и ангажименти на физическите лица, които са ги придобили за тяхното деклариране.

7. Дискусия и други актуални въпроси по прилагането на ЗДДФЛ. 

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 100 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.