Евгения Попова

DSCN2834

 

Eвгения Попова е главен експерт по приходите в дирекция “Данъчно-осигурителна методология” на НАП. В Китов център води семинари по прилагането на ЗДДФЛ.