Евгения Попова

DSCN2834

Евгения Попова е млад специалист от НАП, занимаващ се с ЗДДФЛ.