Десислава Канева

Десислава Канева  е данъчен адвокат и консултант с богата практика в областта на международното данъчно облагане. Има специализации в страната и чужбина в областта на международното данъчно право, Евпорейските директиви в областта на прякото данъчното облагане и Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Работила е за НАП като преговарящ Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане от страна на България  и има богат опит в прилагането на данъчното законодателство в национален и международен аспект. Има множество публикации на тема международно данъчно облагане. От 2021 г. е независим есперт към Европейската комисия за разрешаване на данъчни спорове между държави членки.