Георги Денборов / Single Project

ГДенборов Георги Денборов e адвокат на самостоятелна практика с дългогодишен опит в данъчното право. Работил е в данъчния отдел на Ernst & Young (EY Bulgaria), в отдела по международни данъчни преструктурирания на адвокатска кантора Sutherland Asbill & Brennan във Вашингтон, завършил е магистратура по международно данъчно облагане в Университета „Джорджтаун” във Вашингтон. От февруари 2018 г. води лекционен курс по Финансово право в НБУ.

В Китов център води следните семинари:

  • Трансферно ценообразуване
  • Прилагане на СИДДО
  • Мерките срещу изпирането на пари
  • Облагане с ДДС на сделки с международен елемент
  • Практика на Съда на ЕС по ДДС дела
  • Данъчно третиране на транзакции с криптовалута