Йорданка Иванова

ЙИванова

Йорданка Иванова е действащ адвокат с практика в областта на прилагане на правото на Европейския съюз, включително европейските регулации за защитата на личните данни, информационната сигурност и единния дигитален пазар. В момента е докторант по право към СУ “Св. Кл. Охридски” с дисертация на тема, свързана с Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016. Има магистратура по право от СУ ” Св. Кл. Охридски” и LL.M. по право на ЕС от Университета в Лайден (Холандия), както и международен опит като експерт, работил в Европейската комисия и Съда на ЕС в Люксембург.