Мария Цветанова

1

Мария Цветанова  –  експерт по бюджетно счетоводство
В Китов център Мария Цветанова води следните теми:

  1. Счетоводна отчетност в бюджетните предприятия
  2. Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия