Моника Петрова

Моника Петрова е началник на отдел “Данъчно-осигурителна практика”, Дирекция “Обжалване и данъчно – осигурителна практика- София” – ЦУ на НАП.

В Китов център води семинари по въпроси на прилагането на ЗДДС.