Управление на бизнеса

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

5 – 6 декември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора. Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

3 – 4 декември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях. ТИПОВЕ

Read More

НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Управление на бизнеса

7 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Пълдин” Лектор: Мария Кръстева – адвокат от Софийска адвокатска колегия Семинарът има за цел да представи промените в законодателството, но и да обсъди съществуващата до момента практика на възложителите, на КЗК и на ВАС по прилагане на проблемни текстове от ЗОП и

Read More

НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Управление на бизнеса

31 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Мария Кръстева – адвокат от Софийска адвокатска колегия Семинарът има за цел да представи промените в законодателството, но и да обсъди съществуващата до момента практика на възложителите, на КЗК и на ВАС по прилагане на проблемни текстове от ЗОП и ППЗОП. Отвореният

Read More

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

12 – 13 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Цели на обучението: Запознаване с характеристиките на екипа, екипните фази и процеси; Развиване на умения за разпознаване на екипните роли; Надграждане на умения за постигане на ефективност в работата на екипа; Изграждане на доверие и сътрудничество.  

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

5 – 6 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането. Какво представлява Demand Planning

Read More

ОСНОВИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТА ВЪВ ФИРМАТА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

17 – 18 септември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА Място и роля на транспорта във веригата на доставки Историческо развитие на логистиката. Въведение в управлението на веригата на доставки. Място и роля на транспорта във веригата на доставки. Класификация на доставчиците на

Read More

ДОКУМЕНТИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ ПО GDPR (ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР)

Управление на бизнеса

29 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Станимира Чюбатарова Програма Вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни. Управление на риска по отношение защитата на лични данни. План за действие за въвеждане на определените технически и организационни мерки. Преглед на правните основания за обработване на

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

9 – 10 юли 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането. Какво

Read More

ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси

11 юни 2018 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Улпия” Лектор: Гергана Николова, юрист, специалист по GDPR Семинарът е предназначен за финансови мениджъри, счетоводители и мениджъри човешки ресурси. ПРОГРАМА  Лични данни – същност. Правна уредба – регламент, закон, подзаконов нормативен акт.  Законосъобразност на обработването. Условия за законосъобразност.  Съгласие за обработване на лични

Read More