Управление на бизнеса

ЛОЯЛНА И НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ В ТЪРГОВСКАТА ПРАКТИКА

Маркетинг, Търговски умения, Управление на бизнеса

28 март 2019 г., 10.00 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Румяна Карлова, юрист; Радостина Георгиева, старши консултант; Ивайло Георгиев, адвокат Семинарът е предназначен за маркетинг и търговски специалисти, юристи и  управители на фирми. Програма на семинара: Дефиниция на понятието „нелоялна конкуренция” според действащото законодателство. Генерална забрана за нелоялна конкуренция, конкретни форми на нелоялна конкуренция. Лектор: Румяна Карлова

Read More

НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. ОРГАНИЗАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

6 март 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив, Парк хотел Пловдив, кв. “Лаута”, бул. “Санкт Петербург” 38, ет. 2, зала “Пълдин” Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяната в Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност. Синхронизация СУПТО – счетоводно отчитане на продажби на стоки и услуги. Импортиране и експортиране

Read More

НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. Организационни, счетоводни и технически аспекти

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

26 февруари 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяната в Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност. Синхронизация СУПТО – счетоводно отчитане на продажби на стоки и услуги. Импортиране и експортиране на информация от и към

Read More

ПРОМЕНИТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ, ВЪВЕДЕНИ С ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Управление на бизнеса

28 февруари 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Йорданка Иванова, адвокат На 24 януари 2019 г. парламентът прие Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, с който доразвива някои от разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 679/2016, приложим от

Read More

ЕФЕКТИВНИЯТ ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

11 – 12 март 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Цели на обучението: Запознаване с характеристиките на екипа, екипните фази и процеси; Развиване на умения за разпознаване на екипните роли; Надграждане на умения за постигане на ефективност в работата на екипа; Изграждане на доверие и сътрудничество. Подход:

Read More

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

17 – 18 януари 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а Водещ : Цветелина Гюрова Цели на обучението: Участниците да придобият базови познания относно същността и механизмите за управление на хора и четирите базисни мениджърски функции; Да се запознаят със собствения си управленски стил и да потърсят начини

Read More

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

5 – 6 декември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора. Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

11 – 12 февруари 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях. ТИПОВЕ

Read More

НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Управление на бизнеса

7 ноември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа Пловдив, Парк хотел Пловдив, бул. “Санкт Петербург” 38, зала “Пълдин” Лектор: Мария Кръстева – адвокат от Софийска адвокатска колегия Семинарът има за цел да представи промените в законодателството, но и да обсъди съществуващата до момента практика на възложителите, на КЗК и на ВАС по прилагане на проблемни текстове от ЗОП и

Read More

НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Управление на бизнеса

31 октомври 2018 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Мария Кръстева – адвокат от Софийска адвокатска колегия Семинарът има за цел да представи промените в законодателството, но и да обсъди съществуващата до момента практика на възложителите, на КЗК и на ВАС по прилагане на проблемни текстове от ЗОП и ППЗОП. Отвореният

Read More