Управление на бизнеса

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

23 – 24 ноември 2020 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч. ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането.

Read More

ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ. ПРИЛАГАНЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА ПО ЗМИП

Управление на бизнеса

5-6 ноември 2020 г., 9.30 – 13.00 часаОнлайн семинарЛектор: адв. Георги Денборов, експерт в областта на мерките срещу изпирането на пари Вход в онлайн платформата: 9.15 – 9.30 ч. Програма: 1. НОВИ МОМЕНТИ В НОРМАТИВНАТА РАМКА – ОБЩ ПРЕГЛЕД: Специализираните служби като гарант за ефективността на мерките по ЗМИП. Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка

Read More

ФИРМЕНИ РАЗХОДИ И СЕБЕСТОЙНОСТ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

19 ноември 2020 г., 10.00 – 18.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът развива в обучаваните познания и създава техники, с които може да се управлява и измерва как се представя мениджмънтът в една фирма. Обучаваните ще научат и основни финансови измерители. Семинарът е насочен към предприемачи, управители на фирми и финансови специалисти. Цели

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

3 ноември 2020 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът поставя основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и основни съотношения при интерпретацията на финансовите отчети. Цели на семинара При

Read More

УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

22 октомври 2020 г., 10.00 – 13.15 ч.Практическо онлайн обучениеЛектор: Миглена Иванова, консултант по управление и отчитане на проекти Семинарът е предназначен за управители, финансисти и счетоводители на микро и малки предприятия, бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 9.45 – 10.00 ч. – вход в онлайн

Read More

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Управление на бизнеса

15 – 16 октомври 2020 г., 9.00 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, Станимира Чюбатарова – Николова,  доктор, адвокат, член на Софийската адвокатска колегия, Николай Ангелов,  съдия в Административен съд – София град Специализиран практически семинар за длъжностни лица по защита на данните от публичния и частния сектор 15 октомври 2020 г. (четвъртък) 8.45

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

12 – 13 октомври 2020 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч. ПРОГРАМА: ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между

Read More

ДОКУМЕНТИ В ТРУДОВОТО ДОСИЕ. ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

Управление на бизнеса

17 септември 2020 г., 10.00 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адвокат, доктор Станимира Чюбатарова – Николова,  член на Софийската адвокатска колегия Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч.; 10.00 – 11.30 – учебна сесия; 11.30 – 11.50 – почивка; 11.50 – 13.20 – учебна сесия; 13.20 – 14.00 – почивка; 14.00 – 15.30 ч. – учебна сесия;

Read More

НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ЗМИП. НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

15 юли 2020 г., 9.30 – 17.15 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: адв. Георги Денборов Програма на семинара: 1. НОРМАТИВНА УРЕДБА: ПРИКЛЮЧИЛИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ, КАК СЕ ОТРАЗЯВАТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА •             Режим на статика и динамика в спазване на законодателството. •             Приложими списъци с географски критерии. •             Промени в законодателството, резултат

Read More

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРАКТИКАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ. КАКВО ПРОМЕНИ COVID-19 В СФЕРАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Управление на бизнеса

11 – 12 юни 2020 г.Онлайн семинарЛектори: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, Станимира Чюбатарова – Николова,  доктор, адвокат, експерт по защита на информацията, Николай Ангелов,  съдия в Административен съд – София град 11 юни (четвъртък) 9.00 – 9.30 ч. – вход в онлайн платформата 9.30 – 11.00 ч.   І.

Read More