Управление на бизнеса

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Управление на бизнеса

7 март 2023 г., 9.30 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектор: Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA . Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да управляват риска в организацията, като „Управление на риска“, „Контролинг“, „Финанси“, „Съответствие“, главни счетоводители, оперативни мениджъри на средно

Read More

ФИРМЕНИ РАЗХОДИ, СЕБЕСТОЙНОСТ И ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

22 ноември 2022 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът развива в обучаваните познания и създава техники, с които може да се управлява и измерва представянето на мениджмънта в една фирма. Обучаваните ще научат и основни финансови измерители. Семинарът е насочен към управители на фирми, мениджъри, финансови специалисти, предприемачи. Цели на

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

14 декември 2022 г., 10.00 – 17.30 часаОнлайн на платформа ZOOMЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ   Описание на семинара: Семинарът запознава обучаваните с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочни финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите, като в същото време ще се научат да прилагат техники и методи

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

24 – 25 октомври 2022 г., 9.30 – 17.00 ч.Онлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, експерти логистика, специалисти по планиране, управители на малки и средни фирми. ПРОГРАМА I. Място и роля на планирането във веригата за доставки ⦁ Въведение в управлението на веригата за доставки ⦁ Същност на управлението

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

11 – 12 юли 2022 г., 9.30 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, експерти логистика, складови мениджъри и супервайзъри, управители на малки и средни фирми. ПРОГРАМА I. Място и роля на складовите стопанства във веригата за доставки, Въведение в управлението на веригата за доставки. II. Основи на

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА ЗА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

26 – 27 май 2022 г., 9.30 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Обучението е предназначено за: логистични мениджъри, експерти логистика, специалисти по планиране, управители на малки и средни фирми. ПРОГРАМА I. Място и роля на планирането във веригата за доставки ⦁ Въведение в управлението на веригата за доставки ⦁ Същност на управлението

Read More

ФИНАНСИ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

8 април и 15 април 2022 г., 10.30 – 17.30 часаОнлайн обучениеЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и

Read More

ПЛАНИРАНЕ И БЮДЖЕТИРАНЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

9 – 10 декември 2021 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Семинарът запознава с бюджетите и тяхното използване, разкрива разликата между дългосрочните и краткосрочните финансови планове. Участниците ще проникнат в същината на бюджета и естеството на подбюджетите. Ще се научат да прилагат техники и методи за съставянето на бюджетите за: продажби, производство, материали и

Read More

НОВ ЗАКОН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВО СЪДЪРЖАНИЕ И ЦИФРОВИ УСЛУГИ И ПРОДАЖБА НА СТОКИ в сила от 1 януари 2022 г. (обн. ДВ бр. 23 от 19 март 2021 г.)

Управление на бизнеса

Законът въвежда в сила изискванията на Директива (ЕС)  2019/770 на Европейския парламент и на Съвета за цифровото съдържание и услуги и Директива 2019/771 на Европейския парламент и на Съвета за някои аспекти на договорите за продажба на стоки. След влизането в сила на новия режим той ще се прилага към всички договори независимо от датата

Read More

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

28 – 29 октомври 2021 г., 10.00 – 17.30 часаОнлайн обучениеЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Езикът на бизнеса – това са финансите. Необходимо е мениджърите във фирмата да познават основите на финансите, както и влиянието на управленските решения върху финансовото състояние на фирмата. Семинарът обучава участниците на основните финансови понятия (разходи, приходи, активи, пасиви, плащания и постъления),

Read More