Управление на бизнеса

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

15 – 16 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА: ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.

Read More

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

3 – 4 юли 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Цели на обучението: Участниците да придобият базови познания относно същността и механизмите за управление на хора и четирите базисни мениджърски функции; Да се запознаят със собствения си управленски стил и да потърсят начини за развитието му; Да

Read More

ЗАКОНЪТ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕРКИ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Управление на бизнеса

24 юни 2019 г., 10.00 – 17.15 часа                                                                              София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Йорданка Иванова,

Read More

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Управление на бизнеса

3 юни 2019 г., 9.30 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да управляват

Read More

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА И НОВИТЕ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ

Управление на бизнеса

21 май 2019 г., 10.00 – 15.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Йорданка Иванова, адвокат Семинарът, освен обучителен характер, ще има за цел да отговори и на конкретните практически нужди и проблеми, срещани от длъжностните лица в работата им в различните сфери на дейност, в която оперират съответно администраторите или обработващите данни. Семинарът

Read More

НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. ОРГАНИЗАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

15 май 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяната в Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност. Синхронизация на СУПТО – счетоводно отчитане на продажби на стоки и услуги. Импортиране и експортиране на информация от и към СУПТО.

Read More

НОВИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА НЕГОВОТО ПРИЛАГАНЕ

Управление на бизнеса

10 април 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Мария Кръстева Семинарът е предназначен за възложители и участници в обществени поръчки. Програма на семинара: Модул 1. Електронно възлагане на обществени поръчки: Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Нов ред за обмен на електронни документи,

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

13 – 14 май 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането. Какво

Read More

ПРАВНИ РЕГУЛАЦИИ В МАРКЕТИНГА. ЛОЯЛНА И НЕЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

Маркетинг, Търговски умения, Управление на бизнеса

28 март 2019 г., 10.00 – 17.30 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Румяна Карлова, юрист; Радостина Георгиева, старши консултант; Ивайло Георгиев, адвокат Семинарът е предназначен за търговски мениджъри, маркетинг и търговски специалисти, бранд мениджъри, юристи, управители на фирми и др. Програма на семинара: Дефиниция на понятието „нелоялна конкуренция” според действащото законодателство. Генерална забрана за нелоялна конкуренция, конкретни форми

Read More

НАРЕДБА Н-18 И СУПТО. ОРГАНИЗАЦИОННИ, СЧЕТОВОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

6 март 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. Пловдив, Парк хотел Пловдив, кв. “Лаута”, бул. “Санкт Петербург” 38, ет. 2, зала “Пълдин” Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяната в Наредба Н-18 – промяна на технологията на фискален контрол на търговската дейност. Синхронизация СУПТО – счетоводно отчитане на продажби на стоки и услуги. Импортиране и експортиране

Read More