Управление на бизнеса

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Управление на бизнеса

3 ноември 2020 г., 10.00 – 17.00 часаОнлайн семинарЛектор: Радослав НЕДЯЛКОВ Описание на семинара Семинарът поставя основите на финансите във фирмата: основните финансови понятия (разход, приход, актив, пасиви, плащания и постъления), съставяне на основни финансови отчети (за доходи, баланс и парични потоци), преглед и основни съотношения при интерпретацията на финансовите отчети. Цели на семинара При

Read More

УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ

Управление на бизнеса

22 октомври 2020 г., 10.00 – 13.15 ч.Практическо онлайн обучениеЛектор: Миглена Иванова, консултант по управление и отчитане на проекти Семинарът е предназначен за управители, финансисти и счетоводители на микро и малки предприятия, бенефициенти по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. 9.45 – 10.00 ч. – вход в онлайн

Read More

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Управление на бизнеса

15 – 16 октомври 2020 г., 9.00 – 17.30 ч.Онлайн семинарЛектори: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, Станимира Чюбатарова – Николова,  доктор, адвокат, член на Софийската адвокатска колегия, Николай Ангелов,  съдия в Административен съд – София град Специализиран практически семинар за длъжностни лица по защита на данните от публичния и частния сектор 15 октомври 2020 г. (четвъртък) 8.45

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

12 – 13 октомври 2020 г., 10.00 – 17.15 часаОнлайн семинарЛектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика Вход в онлайн платформата: 9.45 – 10.00 ч. ПРОГРАМА: ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между

Read More

НАЦИОНАЛНА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ЗМИП. НАСОКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗАКОНА

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

15 юли 2020 г., 9.30 – 17.15 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: адв. Георги Денборов Програма на семинара: 1. НОРМАТИВНА УРЕДБА: ПРИКЛЮЧИЛИ И ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ, КАК СЕ ОТРАЗЯВАТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪТРЕШНИТЕ ПРАВИЛА •             Режим на статика и динамика в спазване на законодателството. •             Приложими списъци с географски критерии. •             Промени в законодателството, резултат

Read More

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ И ПРАКТИКАТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ. КАКВО ПРОМЕНИ COVID-19 В СФЕРАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Управление на бизнеса

11 – 12 юни 2020 г.Онлайн семинарЛектори: Цанко Цолов, член на Комисията за защита на личните данни, Станимира Чюбатарова – Николова,  доктор, адвокат, експерт по защита на информацията, Николай Ангелов,  съдия в Административен съд – София град 11 юни (четвъртък) 9.00 – 9.30 ч. – вход в онлайн платформата 9.30 – 11.00 ч.   І.

Read More

ЛИКВИДАЦИЯ НА БИЗНЕСА – БАВНА ПРОЦЕДУРА С МНОГО НЕИЗВЕСТНИ

Управление на бизнеса

28 май 2020 г., 10.00 – 11.30 ч.Онлайн семинарЛектор: адвокат Николай Колев, с практика в областта на търговските дружества и търговския регистър Семинарът е предназначен за юристи, счетоводители, управители на търговски дружества, HR директори. Вход в онлайн платформата: 9.30 – 10.00 ч. ПРОГРАМА I. ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА. СИСТЕМА НА ПРАВНАТА УРЕДБА II. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Read More

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Управление на бизнеса

3 април 2020 г., 9.30 – 17.00 ч.София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аЛектор: Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България Семинарът е отложен. Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да

Read More

МЕНИДЖЪРСКИ УМЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИП

Управление на бизнеса

30 – 31 март 2020 г., 10.00 – 17.15 часаСофия, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33аВодещ – Цветелина Гюрова Цели на обучението: Подход: Интерактивно обучение, в основата на което е балансът между необходимите базисни познания и упражняването на съответните умения за управление на хора и изграждане на екип. В разнообразни симулации и ролеви игри участниците ще могат да

Read More

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНЕТО НА НАРЕДБА № РД-07-2

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

6 март 2020 г., 9.30 – 17.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Пенка Митрева, началник отдел в ИА “Главна инспекция по труда”; Теодора Дичева, специалист по трудово право Обучението е предназначено за: длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси; длъжностните лица и специализираните служби по чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни

Read More