Управление на бизнеса

ЕЛЕКТРОННО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ Практически въпроси по регистрация и използване на електронната платформа

Управление на бизнеса

26 ноември 2019 г., 10.00 – 17.15 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а Лектор: Мария Кръстева – адвокат от Софийска адвокатска колегия Програма на семинара: Задължително използване на централизирана електронна платформа за възлагане на обществени поръчки. Нов ред за обмен на електронни документи, връчване актове на възложителя, за профила на купувача и др. Практика

Read More

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18. ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

10 декември 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяна на отчитането на продажби. Краят на задължителните касови книги. Автоматични дневни отчети. Изваждане на фискалното устройство от търговския обект и достъпването му по публичен канал за комуникация през софтуер за запис и отчетност. Отпечатване

Read More

РОЛЯ И ФУНКЦИИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ СЪСТАВА НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ СЛУЖБИ ПО ЗМИП

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

29 ноември 2019 г., 9.30 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: адв. Георги Денборов Програма на семинара: Ролята на Специализираните служби по чл. 106 от ЗМИП – общ преглед: Гарант за ефективността на мерките по ЗМИП Внедряване и наблюдение на процеса на комплексната проверка и последващия мониторинг Осигуряване на пълно и

Read More

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Управление на бизнеса

8 ноември 2019 г., 9.30 – 17.00 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Йордан Карабинов, MBA, CIA, ACCA, председател на УС на Института на вътрешните одитори в България Семинарът е предназначен за: външни и вътрешни одитори, членове на бордове и одитни комитети, изпълнителни, административни, финансови директори и собственици, служители на отдели, призвани да управляват

Read More

УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА

Верига за доставки, Управление на бизнеса

11 – 12 ноември 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА: ВЪВЕДЕНИЕ Терминология и дефиниции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки: Верига на доставки – поглед отгоре. Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.

Read More

ЗАКОНЪТ ЗА КИБЕРСИГУРНОСТ. НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕРКИ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

Управление на бизнеса

1 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа                                                                              София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектори: Йорданка Иванова, адвокат; Красимир Коцев, експерт

Read More

ПРОМЕНИТЕ В НАРЕДБА Н-18. ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ

Управление на бизнеса, Финанси и счетоводство

17 септември 2019 г., 10.00 – 14.00 ч. София, бул. “Кн. Мария Луиза” № 58, конферентен център “ProjectLab”, ет. 2, зала “Роял” Лектор: Данко Мицев, IT специалист Програма на семинара: Промяна на отчитането на продажби. Краят на задължителните касови книги. Автоматични дневни отчети. Изваждане на фискалното устройство от търговския обект и достъпването му по публичен канал за комуникация през

Read More

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ. ПРОБЛЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА И НОВИТЕ ЗАКОНОВИ ПРОМЕНИ

Управление на бизнеса

11 октомври 2019 г., 10.00 – 15.30 ч. София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” 33а Лектор: Йорданка Иванова, адвокат Семинарът, освен обучителен характер, ще има за цел да отговори и на конкретните практически нужди и проблеми, срещани от длъжностните лица в работата им в различните сфери на дейност, в която оперират съответно администраторите или обработващите данни. Семинарът

Read More

ПЛАНИРАНЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ

Верига за доставки, Управление на бизнеса

7 – 8 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика ПРОГРАМА Въведение Типове планиране в Supply Chain – йерархия, структура и връзки. Координация в Supply Chain. Demand Planning Роля на прогнозиране на търсенето. Специфики на прогнозирането. Типове методи за прогнозиране. Принципи при прогнозирането. Какво

Read More

ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Управление на бизнеса, Човешки ресурси

3 – 4 октомври 2019 г., 10.00 – 17.15 часа София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а Водещ – Цветелина Гюрова Под емоционална интелигентност днес се разбира способността да се възприемат, оценяват и управляват собствените емоции, както и тези на друг човек или група хора. Смята се, че емоционалният коефициент е по-важен за успеха в живота и бизнеса

Read More