НОВИ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, В СИЛА ОТ ЮЛИ 2023 Г. ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Uncategorized

6 октомври 2023 г., 9.00 – 17.30 ч.
Онлайн семинар
Лектори: доц. Тодор Коларов, д-р Антон Михайлов

.

Семинарът е насочен към задължени по ЗМИП субекти –  финансови директори, ръководители на специализирани служби по ЗМИП и юрисконсулти, обслужващи различни задължени по ЗМИП дружества, лица, предоставящи счетоводни услуги.

.

На семинара ще се разгледат и новите промени в ЗМИП от юли 2023 г., както и теми, свързани с рисково профилиране, актуализирана оценка на риска, комплексна проверка и идентификация на клиенти.

На семинара ще се обсъждат практически аспекти на ЗМИП. Най-ценното за аудиторията ще е решаването на казуси и обсъждане на различни варианти за действие: анализ на информация, оценка на риска, последващи стъпки и др.

.

Ще се разглеждат и конкретно:

– задълженията по ЗМИП на лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги;

– нови аспекти, относими за лицата предоставящи счетоводни услуги при оценка на риска от изпиране на пари спрямо клиента;

– специални индикатори за възможно изпиране на пари, установими от лица, предоставящи счетоводни услуги.

.

Програма:

09.00 – 10.30 ч. – Глобалната правна уредба на противодействието на изпирането на пари и защо тя е важна за нас. FATF – особености на организацията, приложими стандарти, наръчници.

Настояща правната уредба на ЕС. Проектът за нова Директива. Новият европейски орган по противодействие на прането на пари.

.

10.30 – 12.00 ч. – Докладът на MONEYVAL за България – изводи, установени слабости и препоръки.

Актуализираната национална оценка на риска от 2023 г. – как да я четем и какви са относимите рискови събития по сектори (с акцент на сектор счетоводство)

.

12.00 12.45 ч. – обедна почивка

.

12.45 14.15 ч. – Комплексна проверка по ЗМИП. Идентификация на клиента, съгласно ЗМИП – изисквания и трудности

Действителен собственик – определяне и индикатори за скриването му. Политически значими личности – правен режим и указания на ДАНС.

.

14.15 15.15 ч.  Оценка на риска на клиента – оценявани фактори, практически трудности и решения.

.

15.15 17.15 ч. Примерни казуси за разглеждане в групи, свързани с установяване на съмнение за изпиране на пари. Решаване на казуса от различни групи и обсъждане на решенията.

.

17.15 17.40 ч. Въпроси и закриване на семинара

.

Участниците в обучението могат предварително да зададат въпроси или да предоставят казуси от своята практика по разглежданите теми на имейла на Китов център office@kitovcenter.com. Лекторът ще ги коментира по време на обучението. Въпроси ще могат да се задават и по време на самото обучение.

.

Цена 220 лв. без ДДС. Втори и следващ участник ползват  10 % отстъпка от цената.

Краен срок за регистрация – 29 септември.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД:
BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF

Участниците ще получат на своя имейл парола за достъп до платформата за обучение в деня преди неговото провеждане.

Технически изисквания: компютър или лаптоп с възможност за аудио и видео връзка. Уебинарът ще се проведе на платформа ZOOM.