Йордан Карабинов

Йордан КарабиноСнимка Йордан Карабинов-2в, MBA, ACCA, CIA е бакалавър по Бизнес администрация от Американския университет в България от 1997 г. Има над 20 години професионален опит, от тях 8 години извън България.  CIA от 11 години, ACCA от 12 години. Започнал е своята кариера в ПрайсуотърхаусКупърс България през 1997 г.

От 2000 г. е продължил кариерата си в Холандия, където е работил за Алкател-Лусент, Дженерал Електрик и АрвинМеритор като мениджър вътрешен одит и е извършвал ангажименти по вътрешен одит като ръководител на екипи в 14 страни в Европа, САЩ и Австралия.

Йордан Карабинов  е придобил MBA от IMD, Швейцария от 2004 г. От 2009 г. е управляващ съдружник във фирмата JK&Partners, която предлага услуги в областта на вътрешния одит и управлението на риска.

От 2013 г. е председател на Управителния съвет на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ).

Провеждал е обучения за превенция и борба с измамите като лектор в ИВОБ. Правил е обучения за превенция на измами или управление на риска на различни организации като Сметна палата, Министерство на финансите, Министерство на енергетиката, Министерство на околната среда и водите, Министерство на отбраната, Главна инспекция на труда, Българска фондова Борса, Асоциация на дипломираните експерт- счетоводители, Елаците Мед АД, Фаворит Холд, Институт на дипломираните експерт- счетоводители в България, Първа инвестиционна банка, Пиреус банк и др.