Росен Йорданов

Росен Йорданов е дипломиран магистър – психолог по организационна и трудова психология и магистър по социална психология. Специализирал е „Интерактивно обучение и групово-динамични тренинги” към Interaction Associates / USA и психодрама към FEPTO/AUSTRIA. Повече от 18 години практикува като водещ на интерактивни обучения и фасилитатор на корпоративни събития. Работил е като организационен психолог и HR-директор във финансовия сектор, където е имал преки ангажименти към обучението и организационното развитие.Като експерт и зам. директор на Института по психология МВР е участвал , ръководил и обучавал редица разследващи екипи и екипи за овладяване на критични инциденти. Росен Йорданов е един от най-известните специалисти по криминална психология в България и председател на Българската полиграфска асоциация