Румяна Карлова

Румяна Карлова е магистъ02-румяна карлова снимкар по право – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, магистър по Европейска интеграция – Нов български университет, съвместна програма с Център за европейски изследвания и Колеж за европейско право, Белгия.

Професионален опит:

Член на Комисията за защита на конкуренцията 2003-2007 г.

Арбитър в Международния търговски арбитражен съд – София.

Председател на Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация.

Автор на редица публикации в областта на конкурентното право.

Управител на консултантска компания Тривиа Лигъл Адвайс.