Анна Христова

Анна Христова е главен юрисконсулт в Главна дирекция „Фискален контрол“ в Централно управление на Националната агенция за приходите.

Дългогодишен нещатен обучаващ в Националната агенция за приходите.