Д-р Борислав Боянов

Д-р Борислав Боянов e главен асистент към катедра „Счетоводство и анализ“ при УНСС – София и управител на счетоводно предприятие. Научните и практическите му интереси са в областта на стандартизацията в счетоводството, счетоводството и финансовата отчетност на стопанските предприятия, разкриването на възможностите за счетоводно моделиране на новопоявяващите се обекти на отчитане като криптоактивите, счетоводният инженеринг и дигиталната трансформация на счетоводството като научно знание и практическа дейност.