Бойка Брезоева

Бойка  Брезоева е  преподавател в катедра „Счетоводствo и анализ” в УНСС, София, доктор по икономика.  Дипломиран експерт-счетоводител и член на ИДЕС  е от 1999 г., регистриран одитор. Специализирала е през 1991 г. в Лондон  и през 1993 г. – в Лестър, Великобритания.  От 2001 г. е сертифицирана за лектор по Международни счетоводни стандарти (МСС). Била  е лектор на много курсове за обучение на счетоводители и одитори. Участва като лектор в курсове за обучение на кандидат-одитори към ИДЕС.

Участвала е в работната група към Министерството на финансите по транспониране на Директива 2013/34/ЕС в националното счетоводно законодателство.

Автор е на над 150 публкации на счетоводни теми, повечето в областта на финансовите инструменти икоментари на МСС/МСФО.