Ася Иванова

asya ivanoa

Ася Иванова е специалист по администриране на персонала, осигурителни отношения и човешки ресурси. Има над 20-годишен опит в управлението на човешките ресурси, включително при администриране на персонал и заплати.

Работила е като консултант и на ръководни длъжности в сектори като енергетика, строителство, тежки производства, реклама и др. Участвала е в разработването и внедряването на различни програми и системи за управление на човешките ресурси.

Повече от 10 години работи като консултант по проекти за компании от различни браншове и с разнообразен предмет на дейност, включително по европейски проекти.

В Китов център води обучения по теми като “ТРЗ и личен състав”, “Оценка на дължности и системи за управление на възнагражденията”, “Управление на човешките ресурси”, “Оценяване, атестация и мотивация на персонала” и други, свързани с управлението на човешките ресурси.