Ася Иванова

asya ivanoa

Ася Иванова е специалист по администриране на персонала, осигурителни отношения и човешки ресурси, има 17 годишен опит в управлението на човешките ресурси.

В Китов център ръководи семинари  : “Управление на човешките ресурси”, „Оценяване, атестация и мотивация на персонала”, “Управление на възнагражденията” и други, свързани с управлението на човешките ресурси.