Бойчо Бойчев

изтеглен файл

Бойчо Бойчев  е управител и собственик на Небосистемс ЕООД – българска компания, която предоставя услуги в областите: управление на ИТ Инфраструктура; Системна Интеграция; Информационна Сигурност; DevOps и ИТ одит.

Сертифициран Етичен хакер – Certified Ethical Hacker (CEH); водещ одитор по ISO 27001 – ISO 27001 Lead Auditor