Георги Христов

 Георги Христов е дипломиран магистър по стопанска логистика, с над 15 години практически опит в управлението на веригата на доставки и управление на проекти в различни компании. Участвал е в проектирането, изграждането и управлението на някои от най-големите складови бази и логистични структури в България. Също така има богат опит в разработването и внедряването на редица специализирани логистични системи, в това число – системи за прогнозиране на търсенето и управлението на запасите, системи за управление на складове и системи за бързо комисиониране, транспортни системи и системи за управление на автопарк, ERP системи и др.