Красимир Коцев

КрКоцев

Красимир Коцев е основател на компанията за киберсигурност SoCyber. Придобива професионален опит в Hewlett-Packard, където се занимава с мрежова сигурност и системна администрация. Търси различни решения за защита от кибератаки, както и такива за многофакторна автентикация.

Преди основаването на SoCyber се занимава с анализиране на сигурността на мрежи и приложения.  През последните години се интересува от тестване на сигурността на различни системи, като отчита ръста на заплахите в Интернет пространството.