Иван Танев

%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d0%b2Иван Танев е специалист в областта на продажбите и воденето на търговски преговори. Работи в областта на търговията от 20 години. Лектор е по Ефективни продажби, Комуникация, Презентационни умения, Успешна работа в Ключови клиенти (key accounts), Продажби по телефона.

Завършил е Технически университет, международни икономически отношения в УНСС.

Работил е като търговски директор в Селекта Интернационал, търговски директор в Графобал България, търговски директор в Яско комер, регионален мениджър в Национални дистрибутори, регионален мениджър продажби в Агрима АД, национален мениджър във Фортуна България, мениджър продажби в Морена комерс.