Мария Кръстева

Мария Кръстева е адвокат при Софийската адвокатска колегия. От 1999 г. като държавен служител участва в процеса на възлагане на обществени поръчки при публични възложители, както и при оспорването на процедурите пред съответните органи.

Като адвокат от 2010 г. консултира публични възложители и участници в процедури за възлагане на обществени поръчки, както и осъществява процесуално представителство пред КЗК и ВАС при обжалване на решенията на възложители на обществени поръчки.

Лектор е на семинари и обучения по ЗОП.