Тодор Коларов

Тодор Коларов е доцент по Гражданско процесуално право в НБУ и хоноруван доцент по Международно публично право и Противодействие на организираната престъпност и корупцията в Американския университет в България. Ръководител на департамент „Национална и международна сигурност в НБУ“. Практикуващ адвокат.

Като международен консултант:

  • от 2021 г. е избран от Съвета на Европа в пул от 10 експерти в тематичните категории: (i) антикорупция и (ii) пране на пари и конфискация. В това си качество разработва магистърска програма за противодействие на пране на пари и финансиране на тероризма за Академията на Главната прокуратура на Узбекистан (2021 г.).
  • от 2020 г. е избран от Агенцията на Европейския съюз (ЕС) за обучение в областта на правоприлагането (EU Agency for Law Enforcement Training – CEPOL) за експерт в тематичните категории: (i) висше образование и изследвания; (ii) антикорупция и (iii) противтодействие на пране на пари. В това си качество участва в анализ на обучителните нужди на правоохранителните органи на шестте държави от Източното партньорство на ЕС; участва в разработване на онлайн обучителен модул по Политическия цикъл на ЕС (European Multidisciplinary Platform аgainst Criminal Threats – EMPACT) и е лектор в обучение по темата (Унгария – 2021 г.); разработва и участва в обучение по конфискация на престъпни активи (Армения – 2022 г.).

В миналото е бил консултант по конфискацията на престъпни активи и противодействието на прането на пари за Службата на ООН по наркотици и престъпност (UN Office on Drugs and Crime – UNODC) (Афганистан и Пакистан – 2017 г.; Нигерия – 2016 г.; Иран, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан и Туркменистан – 2015 г.) и за Европейската комисия (ЕК) (Украйна – 2019 г., Киргизстан – 2018 г. и Хърватия – 2012 г.). Лектор в международни форуми организирани от Службата на ООН по наркотици и престъпност (Душанбе – 2017 г.; Абуджа и Лагос – 2016 г.; Алмати – 2015 г.), Нидерландското и Италианското председателство на Съвета на ЕС (Брюксел – 2016 г. и Сиракуза – 2014 г.) и Европейския икономически и социален комитет (Брюксел – 2022 г.).

Професионалния му опит включва работа в централата на Световната банка във Вашингтон (2001-2003 г.) и Департамента на правосъдие на САЩ в София (2004-2011 г.). Трупал е международен опит в антитръстовата група на „Уайт и Кейс“ във Вашингтон (2001 г.), Световната търговска организация (СТО) в Женева (2002 г.) и ЕК в Брюксел (2003 г.) Председател на Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (2011-2012 г.) Според Междинния доклад на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка от 08.02.2012 г. (COM(2012) 57 final), в това си качество успява да “реорганизира” комисията и да я трансформира от структура със “скромни резултати“ в такава със “значителни постижения”. Председател на Регионалната антикорупционна инициатива, международна междуправителствена мрежа със седалище в Босна и Херцеговина, обединяваща 9 държави от Югоизточна Европа (2018-2019 г.).

Завършил е ЮФ на СУ “Климент Охридски” (1998 г.). Магистър по право от Джорджтаунския университет в САЩ с пълна стипендия от Комисия „Фулбрайт“ (2001 г.). През 2006 г. печели и британската стипендия „Чивнинг“, за приема си в Университета в Есекс в докторска програма по право на ЕС, но по професионални съображения не се възползва от това, а се дипломира като доктор по международно публично право в ПУ „Паисий Хилендарски“ (2012 г.). Доктор на науките в професионално направление 9.1. Национална сигурност от НБУ (2018 г.).