Цветелина Гюрова

gjurova Цветелина Гюрова е магистър по организационна и социална психология от СУ „Клиент Охридски” с двадесет години опит в областта на подбора, психологическата диагностика, обученията, центровете за оценка на персонала. Притежава сертификати за работа с редица психологични въпросници, за водене на обучителни групи, а също и за работа като психотерапевт и коуч. Провежда обучения в областта на комуникативните умения, работа в екип, мениджърски умения, коучинг и менторинг, лидерство и мотивация, презентационни умения, умения за интервюиране, емоционална интелигентност и други.Работила е с екипите на: ЧЕЗ България, Е.ОН България, Билла България, Булгартабак, Телелинк, Софийска вода, Аурубис, БЖК, AES, ДП Ръководство на въздушно движение, Брейнсторм консулт, БНП Париба, Софийска вода, Сити банк, БНБ, Монтюпе и др.