Теодора Дичева

Теодора Дичева е юрист, специалист по трудово право.

Работила е 21 години в Главна инспекция по труда,  11 от които е била директор на Правната дирекция на ГИТ.

Автор е на множество публикации в областта на трудовите правоотношения. В Китов център води семинари по трудово законодателство.