Теодора Дичева

Теодора Дичева е юрист, специалист по трудово право.

Работила е 21 години в Главна инспекция по труда, като последните 11 години е била директор на Правната дирекция на ГИТ.

От м. октомври 2019 г. работи в екипа на Омбудсмана на РБългария с ресор „Социални права, здравеопазване и образование“.

В Китов център води семинари по трудово законодателство.